TSS VIS Radom

Przejdź do treści

Towarzystwo Strzelectwa Sportowego "VIS" powstało na bazie dawnego klubu SKS Walter Radom który działał w latach 50-tych. Następnie klub SKS Walter zmienił nazwę na SKS Łucznik Radom. Od 2004 klub nosi nazwę Towarzystwo Strzelectwa Sportowego "VIS".

Klub zrzeszony jest w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego a od 2004 roku posiada licencję LK-145/04 PZSS uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym  w zakresie strzelań pneumatycznych i kulowych (bocznego i centralnego zapłonu). Klub posiada broń krótką i długą bocznego i centralnego zapłonu oraz pistolety i karabinki pneumatyczne.

Prowadzimy systematyczne treningi strzeleckie przygotowujące do startów w zawodach sportowych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz zawodach dynamicznych IDPA, PiRO, 3GUN.

TSS VIS Radom to zespół ludzi oddanych swojej pasji zrzeszający przede wszystkim miłośników strzelectwa oraz broni. W naszych szeregach mamy trenerów strzelectwa sportowego, instruktorów strzelectwa sportowego i bojowego.

Współpracujemy z klubami sportowymi i stowarzyszeniami strzeleckimi organizując wspólne zawody oraz wystawy broni.
Dla członków klubu organizujemy dodatkowe kursy oraz szkolenia.

..

Głównymi celami Klubu są:

+ Rozwój i upowszechnianie strzelectwa.

+ Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.

+ Nauka strzelania.

+ Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym oraz działaniach popularyzujących strzelectwo.

+ Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu.

..

Klub realizuje swoje cele poprzez między innymi:

+ Organizowanie szkoleń i treningów dzieci i młodzieży.

+ Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje.

+ Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie: bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa, opieki trenerskiej lub instruktorskiej, właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych.

+ Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.


Odwiedż nas!
Towarzystwo Strzelectwa Sportowego "VIS"
26-600 Radom, ul. K. Przerwy-Tetmajera 16B
pon. i czw. 16.30 - 18.00

Prezes klubu:
609-291-491
Strzelania indywidualne:
502-575-773


Napisz do nas!
Wszelkie prawa zastrzeżone TSS VIS RADOM 2018
Projekt/materiały: Mateusz Deja
Realizacja: Jan Jastrzębski
Wszelkie prawa zastrzeżone TSS VIS RADOM 2018
Projekt/materiały: Mateusz Deja
Realizacja: Jan Jastrzębski
Nr konta :
15 1240 3259 1111 0000 3002 5769
Wróć do spisu treści